THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 216/GM-HĐND
Ngày : 20-11-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Nghe UBND huyện báo cáo nội dung trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5,trước kỳ họp thứ 6 và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2017,báo cáo KTXH,ANQP năm 2017
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4208216-GM-HDND.pdf