THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 667/TB-UBND
Ngày : 14-11-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 10/11/2017
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4199667-TB-UBND.pdf