THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 214/KH-HĐND
Ngày : 14-11-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4198214-KH-HDND.pdf