THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 394/GM-UBND
Ngày : 14-11-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Tổ chức làm việc với Đoàn đại diện Thiền phái Trúc Lâm để bàn về việc xây dựng thiền viện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4197394-GM-UBND.pdf