THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 392/GM-UBND
Ngày : 14-11-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Hội nghị trực tuyến tổng kết,đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4196392-GM-UBND.pdf