THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 666/TB-UBND
Ngày : 13-11-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo đề cương nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh,mở rộng khu trung tâm xã Tam Lãnh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4194666-TB-UBND.pdf