THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 155/VHTT
Ngày : 14-11-2017
Người ký : Ninh Quang Thạnh
Trích yếu : V/v truyền thông "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới"
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4192scan0002.pdf