THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 390/GM-UBND
Ngày : 13-11-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm phòng chống lũ,lụt,khắc phục thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 12
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4190390-GM-UBND.pdf