THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1529/UBND-VP
Ngày : 13-11-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày NGVN (20/11/1982-20/11/2017)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq41891529-UBND-VP.pdf