THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 25/TB-HĐND
Ngày : 08-11-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Kết luận của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện tại buổi làm việc với Phòng LĐTB&XH huyện về công tác giảm nghèo và giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq418425-TB-HDND.pdf