THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 24/CĐ-BCH
Ngày : 10-11-2017
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : chủ động phòng tránh, ứng phó với diễn biến của bão số 13
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : CÔNG ĐIỆN
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4182cong dien bao so 13.doc