THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 43/LCT
Ngày : 10-11-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC tuần số 43/LCT ngày 10/11/2017 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4181Tuan so 43 tu ngay 13.11 den ngay 17.11.doc