THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 5516/QĐ-UBND
Ngày : 09-11-2017
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức kê khai tài sản, thu nhập và triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4180Ke khai tai san nam 2017.rar