THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/NKCV
Ngày : 09-11-2017
Người ký : Hồ Lê Như Tuấn
Trích yếu : Mẫu nhật ký công vụ gửi Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Khác
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4179DA vi tri viec lam.rar