THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 5505/QĐ-UBND
Ngày : 09-11-2017
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : về việc thành lập Tổ công tác dân vận chính quyền huyện Phú Ninh
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4176scan0048.pdf