THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 155/KH-UBND
Ngày : 09-11-2017
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận trên địa bàn huyện
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4175scan0047.pdf