THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03-21/ATNĐGBĐ-ĐKTTVQN
Ngày : 09-11-2017
Người ký : Nguyễn Đình Huấn
Trích yếu : Tin áp thấp nhiệt đới gần biển đông
CQ phát hành : Phòng NN
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4174Dai khi tuong thuy van ATND.pdf