THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 39/MTTQ-BTT
Ngày : 08-11-2017
Người ký : Nguyễn Văn Dõng
Trích yếu : V/v vận động ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Nam bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 12
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4171Cong van van dong quy cuu tro.pdf