THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 201/TB-HĐND
Ngày : 31-10-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại buổi giám sát việc huy động,sử dụng kinh phí từ nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018 tại trường THCS Phan Tây Hồ
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4126201-TB-HDND.pdf