THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 41/LCTT-MTTQ
Ngày : 30-10-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq411630-10.doc