THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 196/TB-HĐND
Ngày : 25-10-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Bùi Võ Quảng-Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4099196-TB-HDND.pdf