THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 40/LCTT-MTTQ
Ngày : 23-10-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 23/10/2017 đến ngày 27/10/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq409223-10.doc