THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 13/GM-UBND
Ngày : 10-01-2014
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Họp báo cáo tình hình sản xuất Đông Xuân 2013-2014
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq408scan0387.pdf