THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 362/GM-UBND
Ngày : 18-10-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Làm việc với UBND xã Tam Vinh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4075362-GM-UBND.pdf