THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 556/TB-UBND
Ngày : 16-10-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình và đề xuất hướng khắc phục sự cố hồ chứa nước Hố Lau,xã Tam Dân
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4073556-TB-UBND.pdf