THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 362/GM-UBND
Ngày : 18-10-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Làm việc với UBND xã Tam Vinh về thực hiện nhiệm vụ KT-XH,ANQP 9 tháng đầu năm,nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4071362-GM-UBND.pdf