THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 39/LCTT-MTTQ
Ngày : 16-10-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq406616-10.doc