THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 38/LCTT-MTTQ-BTT
Ngày : 09-10-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 09/10/2017 đến ngày 13/10/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq406509-10.doc