THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 33/KH-HĐND
Ngày : 10-10-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Giám sát UBND xã Tam Đàn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq406133-KH-HDND.pdf