THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 32/KH-HĐND
Ngày : 10-10-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Giám sát phòng Tài chính-Kế hoạch
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq406032-KH-HDND.pdf