THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 29/UBND-VP
Ngày : 08-01-2014
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : V/v triển khai thực hiện quy chế phối hợp thực hiện cơ chế" một cửa liên thông" trong việc giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn.
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq405scan0384.pdf