THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 02/TB-UBND
Ngày : 07-01-2014
Người ký : Nguyễn Thị Lệ Lài
Trích yếu : Thông báo kết luận của đc Nguyễn Phi Thạnh - Phó CT UBND huyện tại buổi làm việc về công tác phối hợp trong tiếp nhận, phân phối quà tết và làm việc với Phòng LĐ_TBXH huyện về kế hoạch năm 2014
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo kết luận
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq403scan0382.pdf