THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 32/UBND-VP
Ngày : 08-01-2014
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Về địa điểm khai thác quỹ đất trên địa bàn xã Tam Thành
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq401scan0380.pdf