THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : BC
Ngày : 29-09-2017
Người ký : T/M Huyện ủy
Trích yếu : Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4015Hoi nghi Huyen uy lan thu 19.rar