THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 36/LCTT-MTĐT
Ngày : 25-09-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq400225-10.doc