THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 34/LCTT-MTĐT
Ngày : 11-09-2017
Người ký : Lê Thị Bích Phượng
Trích yếu : Lịch công tác tuần từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017
CQ phát hành : UBMT Phú Ninh
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq397511-9.doc