THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1283/UBND-VPĐP ngày 8/9/2017
Ngày : 13-09-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Cv về đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn NTM năm 2017
CQ phát hành : Nông thôn mới
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3957Cv 1283 day nhanh tien do giai ngan NTM 2017.pdf