THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1282/UBND-VPĐPNTM ngay 8/9/2017
Ngày : 13-09-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Cv về chuẩn bị nội dung, điều kiện làm việc với tỉnh kiểm tra nợ, vốn đối ứng, tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại Tam Lộc, Tam Lãnh
CQ phát hành : Nông thôn mới
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3956Cv 1282 chuan bi noi dung lam viec tinh ve no NTM.pdf