THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 513/TB-UBND
Ngày : 11-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cơ khí,máy ,móc,trang thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn của Công TNHH MT
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3955513-TB-UBND.pdf