THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1284/UBND-VP
Ngày : 12-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Thay đổi lịch công tác tuần số 34/LCT ngày 08/9/2017 của HĐND-UBND huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq39531284-UBND-VP.pdf