THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 314/GM-UBND
Ngày : 12-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Hội nghị triển khai công tác rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2017
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3952314-GM-UBND.pdf