THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 310/GM-UBND
Ngày : 11-09-2017
Người ký : Huỳnh Tấn Hải
Trích yếu : Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động hè năm 2017
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3951310-GM-UBND.pdf