THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 3025/QĐ-UBND ngày 25/8/2017
Ngày : 11-09-2017
Người ký : Lê Trí Thanh
Trích yếu : Quyết định ban hành qui định đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu
CQ phát hành : Nông thôn mới
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3950QD 3025 DANH GIA KHU DAN CU KIEU MAU.doc