THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 34/LCt
Ngày : 08-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : LỊCH CÔNG TÁC tuần số 34/LCT ngày 08/9/2017 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3947Tuan so 34 tu ngay 11.9 den ngay 15.9.doc