THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 509/TB-UBND
Ngày : 07-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo Dự án Trung tâm Thương mại,dịch vụ ô tô Savico Quảng Nam của Công ty CP Savico Đà Nẵng
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3945509-TB-UBND.pdf