THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 505/TB-UBND
Ngày : 05-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Tấn Văn-PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư,thiết kế công trình Hệ thống mương thoát nước khu TĐC cụm công nghiệp Chợ Lò và đề cương nhi
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3944505-TB-UBND.pdf