THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1240/UBND-VP
Ngày : 05-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : V/v báo cáo đánh giá tình hình phát triển KTXH,ANQP trong quý III và 9 tháng đầu năm;nhiệm vụ,giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq39391240-UBND-VP.pdf