THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 33/LCT
Ngày : 06-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Lịch công tác tuần số 33, có bổ sung nội dung họp chiều thứ 6 ngày 08/9/2017
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Lịch công tác tuần
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3937Tuan so 33 tu ngay 05.9 den ngay 08.9.doc