THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 502/TB-UBND
Ngày : 01-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Kết luận của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án thiết kế,phân lô tổng mặt bằng,phương án tài chính đầu tư vệt dân cư đường Tam Kỳ-Tam Vinh và nghe b
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3936502-TB-UBND.pdf