THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1226/UBND-VP
Ngày : 01-09-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : V/v tiếp tục xây dựng,cập nhật điều chỉnh quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq39341226-UBND-VP.pdf